Projektledning för laddinfrastrukturuppbyggnad

Hållbarhetsfrågor och gröna hyresavtal blir en allt viktigare del av t ex fastighetsbolag och entreprenadverksamheter. Dedikerade laddplatser för elbilar är ytterligare ett steg till att minska CO2-utsläpp och att skapa nya affärsmodeller.

Det är inte lätt att ta sig igenom djungeln av laddlösningar för elbilar. Då SunDrive är en helt oberoende aktör kan vi med vår breda kunskap välja ut de lösningar och leverantörer som är bäst lämpade efter era förutsättningar och behov.

Innebörden bli att ni undviker de tekniska och användarfientliga fallgroparna som är lätta att hamna i och får en framtidssäkrad och kostnadseffektiv laddlösning för elbilar.

SunDrive inventerar, går igenom fabrikat och modeller, finner intelligenta lösningar såsom betalsystem och mjukvarustöd, kostnadsberäknar, projektleder och utbildar. För er blir arbetet med att installera laddlösningar för elbilar enkelt, tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Branschsupport


Med ny teknik behövs nya affärsmodeller. Företag kan inte förlita sig på att försäljning i en helt ny marknad ska fungera på samma sätt som i en mogen marknad. Ett nytt affärstänk behövs som inte enbart är inriktat på gammeldags försäljningstekniker.

SunDrive kan hjälpa er med följande:

  • Utbilda intern personal inom e-mobility
  • Om era kunder vet mer än er säljer ni inte
  • Ta fram exceptionellt goda leads
  • Anordna smart utformade events
  • Agera som oberoende mäklare mellan säljare och köpare
  • Anordna nätverksträffar med potentiella kunder
  • Ta fram individuella försäljningsstrategier
  • Anordna försäljningskurser med några av de främsta försäljnings-experterna i Sverige
  • Marknadsöversikt