SunDrive, E-mobility since 1992

SunDrive är en helhetsleverantör beträffande infrastruktur för elbilar och laddhybrider.
Våra tre verksamhetsområden är:

Vår affärside är att "Tillhandahålla kostnadseffektiva produkter och tjänster som hjälper våra kunder att implementera eldrivna transporter. Detta i samarbete med kvalificerade underleverantörer och partners".

SunDrive ger kunden stöd och och hjälp hela vägen från förstudie, genom systemuppbyggnad, fordonsval, inköp, installation och uppstart av system. Vi hjälper även till med att utbilda personal och servicepartners för att uppnå en säker och pålitlig drift.

Vi arbetar endast med leverantörer av förstklassiga kvalitetsprodukter och i vår serviceverkstad har vi möjlighet att omprogrammera och konfigurer laddboxar för att optimera driften för våra kunder.

Vårt kontor ligger i Höllviken, strax söder om Malmö, på det natursköna Falsterbonäset. Vi har mindre än 30 minuter till Kastrup eller Sturup.

Några av våra leverantörer och referenser framgår av nedanstående sammanställning:
 

SunDrive nyhetsbrev

Skicka mail till info@sundrive.se skriv Nyhetsbrev som Ämne. 

2017 > 06

Brf Elisetorp i Burlöv är en HSB-förening som satsar på framtiden. Föreningen etablerades 1964 – 67 och har totalt 390 lägenheter. Föreningen arbetar målmedvetet för att uppnå ett så hållbart boende som möjligt. Tidigare har flera energieffektiviserande åtgärder genomförts och förra året installeradest en storskalig solcellsanläggning. Nu ville man ta ytterligarett steg och underlätta för de boende att gå över till att använda miljövänliga elbilar i sin vardag. Med hjälp av enkäter har styrelsen kartlagt efterfrågan på laddplatser. Det visade sig att antalet intresserade fördubblats på ett år. Resultatet var 16 st förra året, men i år hade antalet vuxit till 30 st.
 
Styrelsen kontaktade SunDrive för att få hjälp med att hitta lämpliga lösningar på det laddbehov som fanns hos föreningen. En gemensam projektgrupp bildades för att arbeta med projektet. Första frågan var givetvis hur många laddplatser som det befitliga elsystemet i fastigheten kunde försörja utan att uppgradera det. Genom mätningar och analyser av förbrukningsmönstret i kombination med teknisk dimensionskontroll av befintligt elsystem konstaterades att upp till 12 st laddplatser var möjliga att installera. Men föreningen beslöt att gå vidare och titta på en lösning med ytterligare 18 platser, eftersom antalet intresserade i senaste enkäten var just 30 st.
 
Lösningen blev ett modernt uppkopplat laddsystem med laddplatser i både varmgarage, kallgarage och på uteparkeringarna. Systemet är framtidssäkrat för ytterligare utbyggnader och har möjlighet att ladda med både enfas och trefas laddström. Dessutom har laddsystemet inbyggd funktion för lastbalansering för att utnyttja elsystemet så effektivt som möjligt.
 
SunDrive hjälpte föreningen med teknisk kompetens genom hela processen för att hitta bästa lösningen och upphandla installationsarbetena. SunDrive utformade även ansökan om investeringsbidrag från Klimatklivet och härigenom erhöll föreningen 400 000 kr i bidrag.
 
Det nya laddsystemet kommer att installeras efter semesterperioden och vara i drift till hösten till  gagn för föreningens medlemmar. Därmed anser styrelsen att föreningens lägenheter har blivit ännu attraktivare och att fastighetens värde ökar. Inom något år kanske det blir dags att utöka med fler laddplatser, något som är redan är genomtänkt och förberett.

Läs hela inlägget »