Brf Gränden i Lund får 32 laddplatser

Föreningens fastigheter är belägna på väster i Lund. 

 I föreningen finns 16 parhus med totalt 32 lägenheter. Det finns fasta parkeringsplatser till varje lägenhet. Hälften i anslutning till lägenheten och hälften på delade gemensamma parkeringar.

Laddsystemet kan öppnas/låsas via RFID-tagg eller alternativt med mobilapp. Med mobilapp kan även förbrukningsstatistik hämtas och laddströmmen individuellt justeras. 

Tack vare lastbalanseringen utnyttjas elsystemet maximalt utan risk för att säkringarna löser ut. 

 SunDrive har hjälpt föreningen från förstudier till färdig driftsatt anläggning. Vi har assisterat med projektledning, kravställning, design, konkurrens-utsatt upphandling, tekniksupport till elinstallatör, provning och driftsättning. Dessutom assisterat med bidragsansökan från Klimatklivet och dialog med Naturvårdsverket samt information vid möten med föreningens styrelse och på stämman.  

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv