SunDrive har levererat hälften av Stockholms publika laddsystem för elbilarSkånska Sundrive AB, vars grundare varit aktiva med e-mobilitetslösningar i över 25 år, har många framgångsrika projekt i sin kunskapsbank. Till godo för alla kunder över hela Sverige. Sundrive stärkte sin närvaro i Mälardalen med nyöppnat kontor i Stockholm våren 2017.

SunDrive har levererat ett antal stort antal moderna laddsystem för elbilar i Stockholm. Dessa har levererats till ett flertal kunder, bland annat Stockholm Parkering. Vid senaste summering i februari 2018 hade över 400 publika laddpunkter levererats till kunder i Stockholm.

Det finns parkeringsgarage som exempelvis vid Kungliga slottet där alla platser är utrustade med laddstationer från Sundrive. Andra exempel är P-husen i Slussen och vid St Eriksplan, där intelligenta, expanderbara laddsystem med mellan 50 och 70 laddpunkter i vardera garage installerats.

I dessa för staden viktiga garage med ett stort antal platser, krävs det att kunna hantera elsystemets belastning genom intelligent laststyrning, vilket Sundrive har levererat. Laddning av elbilar blir mer och mer en affärskritisk funktion som måste underhållas, vara intelligent, driftsäker och kunna övervakas. Ett viktigt fokus har varit att integrera tekniken som del av stadens IT-drift.

Enligt senaste uppdateringen av tillgänglig statistik har Stockholms kommun 800 laddpunkter fördelat på 107 laddstationer. Stockholms län har 1178 laddpunkter och 174 laddstationer.
​(Källa: Power Circle)

Sundrive har därmed nu levererat hälften av alla publika laddpunkter i Stockholms kommun.

För mer information kontakta:
​Tilman Thulesius - Ansvarig Stockholm Mälardalen, tilman@sundrive.se 0700 09 75 01
​Peter Bäckström - CEO SunDrive AB, peter@sundrive.se 0705 76 50 58

Ladda ner pressreleasen här

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv