SunDrive på Elbilsevenemang i Höganäs den 29 april

Höganäs kommun arrangerar ett Elbilsevenemang, som en del i att kommun har varit huvudansvarig bland nordvästra Skånes 11 kommuner för att ta fram en handlingsplan för ökad användning av elbilar och laddhybrider. Syftet är att få en minskad energiförbrukning och mindre avgaser. Elfordonen finns idag som en realitet på marknaden och kommunerna vill visa vägen för en snabb övergång till hållbara transporter. SunDrive är på plats med utställning och VD Peter Bäckström är moderator.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv